Pszichológiai tanácsadás

Rendkívül egyszerű: több vagy kevesebb szenvedés lesz a világban attól, amit teszel?

Pszichológiai tanácsadás Bécsben magyarul

Pszichológiai tanácsadás

Bécsben, magyarul

A pszichológiai tanácsadás a mindannyiunk életében előforduló elakadások, döntésképtelenség, jól behatárolható problémák és az életkörülményekben beálló átalakulások okozta stresszel való megküzdésben tud támogatást nyújtani. 

A tanácsadás a pszichoterápiákhoz képest racionálisabban átlátható belső konfliktusokkal foglalkozik, elsősorban a személyiség felnőtt részével dolgozik, időtartama behatároltabb, rövidebb és az „elég jól működő személyiséggel” foglalkozik. 

Célja a személyiség optimális működésének, döntésképességének helyreállítása.

Mindenki a maga életének szakértője

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanácsadó nem ad direkt tanácsot, nem dönt a kliens helyett, épp ellenkezőleg, az a cél vezeti, hogy hozzásegítse a személyt ahhoz, hogy újra képes legyen megfelelő döntést hozni a saját problémáival kapcsolatban.

Alapvetően személyközpontú szemlélettel dolgozom, de áthat a konstruktivista valóságfelfogás, az egzisztencialista emberkép és a rendszerszemélet.

A személyközpontú szemlélet szerint...

…minden emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásra való képesség hatalmas lehetőségei rejlenek.

A segítő kapcsolat feladata, hogy ezeknek a lehetőségeknek a kibontakozását segítse.

A személyközpontú segítő kapcsolatnak három fő jellemzője van:

empátiás megértés,

vagyis a segítő a kliens valóságát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens azt átéli;

feltétel nélküli elfogadás​

azaz a segítő nem valamilyen egyetemes ideál felé próbálja vezetni a klienst, hanem elfogadja őt egyedinek, olyannak, amilyen;

önazonosság

azaz a segítő nem egy szerepet vállal fel, hanem egész lényével, személyesen van jelen a kapcsolatban.

Egyéni pszichológiai tanácsadás

„Az élet furcsa dolgokat produkál – néha elkél a segítség”

Minden ember fejlődésében kiszámítható módon jelennek meg olyan krízisek, amelyek mindenkinek hasonló feladatot, nehézséget okoznak.

Minden esetben előfordulhat, hogy elkél a külső támasz, mert a saját megküzdési készletünk nem elég hatékony. Ilyenkor is tud a pszichológiai tanácsadás támogatásként szolgálni.

Egyéni pszichológiai tanácsadás Bécsben, magyarul Szabó Gábor Timurral

Leggyakoribb témák, amivel ügyfeleim megkeresnek

… talán Önt is ezek egyike foglalkoztatja….

nem szeretem a munkámat, váltani akarok
elégedetlen vagyok azzal, ahogy élek és szeretnék változtatni
magányos vagyok, de szeretnék kapcsolatot
kapcsolatban vagyok, de úgy érzem, elakadtunk
elköltöztem egy másik országba és ez nehéz nekem
elvesztettem valakit, aki közel állt hozzám
érdekel, hogy ki vagyok
másnak érzem magam, mint a többség
a saját nememhez vonzódom, de ezt még senkinek nem mondtam el
nagyon gyorsan változott meg az életem, nem szeretem
Pár- vagy családi pszichológiai tanácsadás Bécsben, magyarul

Pár- vagy családi pszichológiai tanácsadás

A konstruktivisták azt mondják, „nincsen valódi megértés, csak szerencsés félreértések”. De ahogy Martin Buber mondja: „Minden valódi Élet találkozás”. 

Az odafordulás lehetővé teszi, hogy észrevegyük a másikat, ez pedig az együttérzés alapja. 

Egy párkapcsolatban, egy családban sok ilyen helyzet adódik, de a családtagjaink általában érzelmileg is nagyon közel állnak hozzánk, ami feszült helyzetekben sokszor gyors érzelmi reakciókat eredményez. 

A kölcsönös megértés, elfogadás fejleszthető, csakúgy, mint az önkifejezés és a saját szükségletek felvállalása. 

Ezek egymást erősítő folyamatok és jól tanulhatóak, alakíthatóak.